Kalkulator PRZETARGOWY
Sprawdź wynik swoich ofert.

Wpisz dane poszczególnych parametrów przetargu

Wprowadź dane ofert wzorcowych 3 dostawców

Wynik obliczeń dla wprowadzonych parametrów

Kryterium 1
Kryterium 2
Kryterium 3
łączna punktacja
Kryterium 1
Kryterium 2
KRYTERIUM 3
łączna punktacja
Kryterium 1
Kryterium 2
Kryterium 3
łączna punktacja